ݧѧӧߧѧ > ߧӧ
17-ѧ ڧѧۧܧѧ ֧اէߧѧէߧѧ ӧѧӧܧ ԧڧާڧ ֧է ٧ѧڧ ѧ֧ߧڧ  2016-01-06
16- ڧѧۧܧѧ ާ֧اէߧѧէߧѧ ԧڧާڧ֧ܧѧ & ѧӧܧ ٧ѧڧ ѧ֧ߧڧ (CAC2015)  2015-08-28
ܧ «ڧѧ-ӧѧ٧ڧ» 2015  2015-08-28
AgroChemEx ߧ ܧ. 2015 (ѧߧѧ)  2015-08-28
3-ӧѧݧڧ ѧާާڧ  2015-08-28
XIV ڧѧۧܧѧ ާ֧اէߧѧէߧѧ ӧѧӧܧ ѧԧڧާڧ ٧ѧڧ ѧ֧ߧڧ  2013-01-28
ԧӧ ѧާާڧ ֧ڧڧէ ԧ-ߧ ٧ڧ 2012 -FCI (ߧէߧ֧٧ڧ)  2012-11-25
ԧӧ ѧާާڧ ֧ڧڧէ 2012-FCI (ѧߧ)  2012-02-27
V ֧اէߧѧէߧѧ ӧѧӧܧ ڧާڧ֧ܧ ާݧ֧ߧߧ ֧ߧѧާ /  2011-12-03
ԧӧ ѧާާڧ ֧ڧڧէ 2011-FCI(֧ߧڧ)  2011-05-04
ԧӧ ѧާާڧ ֧ڧڧէ 2011-FCI(֧ߧڧ)  2011-05-04
ԧӧ ѧާާڧ ֧ڧڧէ ԧ-ߧ ٧ڧ 2011-FCI (ѧݧѧۧ٧ڧ)  2011-03-02
XII ڧѧۧܧѧ ާ֧اէߧѧէߧѧ ӧѧӧܧ ѧԧڧާڧ ٧ѧڧ ѧ֧ߧڧ  2011-03-02
VII ѧӧܧ ڧѧ - ڧѧڧ ԧէѧ ԧ-ߧ ѧڧۣCAEXOP  2010-10-03
ѧӧܧ AGRAme 2010 (ڧҧѧ)  2010-02-24
ҧڧ 22 ߧӧ  ѧߧڧ: 1/2  ֧ӧѧ   ֧էէѧ   ݧ֧էڧ  ݧ֧էߧڧ   ֧֧ۧ ߧ ѧߧڧ
  էܧڧ
ڧݧԧڧ֧ܧڧ ֧ڧڧէ
ߧԧڧڧ
ާ֧ ߧԧڧڧէ
ԧ֧ҧڧڧ
ާ֧ ԧ֧ҧڧڧէ
ڧߧ֧ܧڧڧ
ާ֧ ڧߧ֧ܧڧڧէѧާ
ާ֧اߧ
֧ԧݧ ѧ֧ߧڧ
ާ֧ ߧԧߧܧڧߧѧݧߧ ֧ڧڧէ
է֧ߧڧڧ
 
  ߧѧܧ

ѧէ֧: No.52,Puchang Road,Puzhou Industrial Park,Longwan District,Wenzhou Zhejiang P.R. China

֧ݧ֧: +86-577-88905587,88908857,
88908853,88905585

ѧܧ: +86-577-88905567

ӧ٧ڣ
Copyright © 2012 Zhejiang Rayfull Chemicals Co.,Ltd. All Rights Reserve
֧ݧ֧: +86-577-88905587,88908857  ѧܧ: +86-577-88905567
Lucy Lin
My status
Mona Jin (Arabic)
My status
Tim Chen
My status
Jason Xu
My status
Tina Ye
My status
Sunny Lin
My status
Tracy Xue
My status
Emma (Russian)
My status
Nina (French)
My status